Política de privacitat

Identitat del responsable i encarregat del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web https://piscines.savilamajor.cat/login/ és:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR
Pl. Del Montseny, 5
08459 – Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)
P0819700F

L’encarregat del  tractament és:

PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. 

Ctra. de Cànoves 16, entresol 1A
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Tel.: 93 846 68 93

 

Base jurídica

Consentiment de l’interessat. Article 6.1.a), RGPD Execució de contracte. Article 6.1.b) RGPD

Compliment d’una obligació legal.

Article 6.1.c) RGPD

Missió en interès públic o exercici de poders públics. Article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

-          Inscripció a activitats culturals i de lleure (caminada, sopar popular, sopar gent gran, dinar de festa major, cursa, altres)

-          Gestió de la utilització d’equipaments municipals.

Categories d’interessats

-          Interessats.

-          Representants.

Categories de dades personals

Identificatives:

-          Nom i cognoms.

-          DNI

-          NIE

-          Passaport.

-          Targeta de resident.

-           Adreça postal.

-          Adreça electrònica.

-          Telèfons.

 

Dades de característiques personals:

-          Sexe.

-          Data de naixement.

-          Lloc de naixement.

-          Edat.

-          Nacionalitat.

 

Dades de categories especials

 No

Categories de destinataris de comunicacions

Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No

Termini previst de conservació

Els previstos a les taules d’avaluació documental, aprovadeds per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable i els previstos en la normativa específica.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s'adrecen a garantir, de forma particular: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

 

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu

electrònic dpd.ajsavilamajor@diba.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, Plaça del Montseny nº5, 08459 Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona).

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.