Com funciona?

A causa de la pandèmia del COVID-19, s’han adoptat un seguit de mesures excepcionals en l’obertura de les piscines d’estiu de Sant Antoni de Vilamajor

En general:

L’horari de les piscines s’ha dividit en dues franges horàries de dilluns a diumenge:

 • De 10 a 14 hores
 • De 15 a 19 hores

L’aforament en cada piscina, per franja horària és el següent:

 • Piscina del nucli situada al carrer Girona: màxim de 75 persones
 • Piscina situada a la urbanització de les Pungoles: màxim de 100 persones

S’haurà de mantenir una distància social de 1,5 metres, tant a la gespa, com dins de l’aigua i les zones de trànsit.

La venda d’entrades i abonaments es farà mitjançant aquesta web.

L’accés al recinte serà amb cita prèvia.

 

Venda d’entrades i abonaments:

Per poder comprar entrades o abonaments, t’hauràs de registrar a aquesta pàgina web mitjançant el formulari de registre, indicant el número de DNI per tal que s’apliqui la reducció del 50% per persones empadronades a Sant Antoni de Vilamajor, si s’escau.

Una vegada registrat, ja podràs accedir a la compra de:

 • Entrades individuals
 • Abonaments mensuals per juliol i agost
 • Abonaments de 10 banys

Les entrades es poden comprar amb 8 dies d’antelació.

En el moment d'accés a la piscina, és imprescindible mostrar el codi QR que es genera amb cada entrada. El codi QR es pot portar imprès o al mòbil. Per tal de portar sempre disponibles les entrades al mòbil, et recomanem la instal·lació de l'APP:

Informació dels tipus d’entrada i abonaments disponibles:

Entrades individuals:

 • Un usuari registrat, podrà comprar entrades individuals per un dia en una franja horària.
 • La compra d’una entrada individual dona dret a l’accés a la piscina el dia i franja seleccionats i fa la funció de cita prèvia.
 • També es poden realitzar canvi de dates de l’entrada ja bescanviada, amb un màxim d’antelació de 30 minuts a l'inici de sessió.
 • El número d’entrades que es posaran a la venda en una franja horària dependrà de l’aforament disponible en cada moment.

 Abonaments mensuals:

 • Un usuari registrat, podrà comprar un abonament mensual. S’ofereixen els següents abonaments de temporada per adults i infats/jubilats: de l’1 al 31 de juliol de 2021 i de l’1 al 31 d’agost de 2021. La seva venda estarà disponible tres dies abans de l’inici de cada mes a la web de compra d’entrades.
 • L’abonament individual dona dret al seu titular a accedir a les instal·lacions cada dia que ho desitgi prèvia adquisició d’una entrada a 0€ (bescanvi).
 • L’adquisició de l’entrada a 0€ (bescanvi) actua com una cita prèvia, i és imprescindible per tal de poder accedir a les instal·lacions de la piscina.
 • Cal fer el bescanvi amb antelació per tal de tenir garantit l’accés a la piscina.
 • L’abonament mensual permet l’accés a la piscina del nucli i de Les Pungoles, caldrà especificar la piscina en el moment del bescanvi d’entrada.
 • També es poden realitzar canvi de dates de l’entrada ja bescanviada, amb un màxim d’antelació de 30 minuts a l'inici de sessió.
 • El nombre d’abonaments disponibles en una franja dependrà de la disponibilitat i l’aforament màxim permès.
 • L’abonament mensual és individual i intransferible, per tant, les entrades a 0€ que s’obtinguin mitjançant el procés de bescanvi també són personals i intransferibles.
 • En el moment d’accés al recinte de la piscina, es podrà requerir la documentació identificativa del titular de l’abonament. En cas que no es pugui acreditar la identitat, es pot restringir l’accés.

 Abonaments de 10 banys:

 • Un usuari registrat, podrà comprar un abonament de10 banys.
 • Hi ha dos tipus d’abonaments: els abonaments de 10 banys per adults i els d’infants i jubilats.
 • L’abonament individual dona dret al seu titular a accedir a les instal·lacions cada dia que ho desitgi prèvia adquisició d’una entrada a 0€ (bescanvi).
 • L’adquisició de l’entrada a 0€ (bescanvi) actua com una cita prèvia, i és imprescindible per tal de poder accedir a les instal·lacions de la piscina.
 • Cal fer el bescanvi amb antelació per tal de tenir garantit l’accés a la piscina.
 • El nombre d’abonaments disponibles en una franja dependrà de la disponibilitat i l’aforament màxim permès.
 • També es poden realitzar canvi de dates de l’entrada ja bescanviada, amb un màxim d’antelació de 30 minuts a l'inici de sessió.
 • L’abonament d’adults per a 10 banys és transferible, amb el qual poden entrar tant adults com infants a la vegada, sempre amb previ bescanvi de les entrades del pack a través de la web.
 • L’abonament de 10 banys d’infants i jubilats només és transferibles per a les persones amb les mateixes condicions: infants fins a 12 anys i jubilats.
 • En el moment d’accés al recinte de la piscina, es podrà requerir la documentació identificativa del titular de l’abonament. En cas que no es pugui acreditar la identitat, es pot restringir l’accés.

Preus i tarifes de les entrades i abonaments

PREUS I TARIFES PER FRANJA

PREU PÚBLIC

PREU EMPADRONAT/DA

Entrada laborable infantil i jubilat

4€

2€

Entrada laborable adult

6€

3€

Entrada festiu infantil i jubilat

4€

2€

Entrada festiu adult

8€

4€

Abonament mensual infantil i jubilat

70€

35€

Abonament mensual adult

100€

50€

Abonament de 10 banys infantil i jubilat

20€

10€

Abonament de 10 banys adult

40€

20€

Per a qualsevol dubte amb la compra d’entrades, podeu sol·licitar suport enviant un correu a piscines@savilamajor.cat